קטע:רש"י על דניאל ב מו

"אמר לנסבה" - רצה לעשותו אלוה