קטע:רש"י על דניאל ב מה

"כל קבל די חזית" - כל עומת שראית שנתפרקה אבן מן ההר שהדיקה כל הצלם זה פתרון שהמלכות החמישית תכלה ותרוצץ את כולם

"מה די להוי אחרי דנה" - מה שיהיה אחר זאת אחר מלכות זו שלך

"ויציב חלמא" - אמת הוא החלום