פתיחת התפריט הראשי

"וביומיהון די מלכיא אנון" - בימיהם של מלכים הללו בעוד מלכותם של רומיים קיימת

"יקים אלה שמיא מלכו" - מלכות הקב"ה שלעולם לא תתחבל מלכו והיא מלכות מלך המשיח

"תדק ותסף" - תדק ותכלה כל אלו המלכיות