קטע:רש"י על דניאל ב מג

"מתערבין להון בזרע אנשא וגו'" - מתחתנים יהיו עם שאר העכו"ם ולא יהיו שלימים ונדבקים עמם באמת ולב שלם ודתיהם שונות מדתי שאר העכו"ם

"הא כדי פרזלא לא מתערב" - הלא הוא כמו שאין הברזל נדבק יפה עם החרס