קטע:רש"י על דניאל ב לח

"והשלטך בכלהון" - והשליטך על כולם שאפילו גוזר על הסוס לא יהא צונף ועל העוף לא יפרח כמו שנאמר ואת חית השדה נתתי לעבדו (ירמיהו כז)

"אנת הוא ראשה די דהבא" - ראש הזהב של הצורה שראית אתה הוא שמלכותך חזקה ועתה קיימת והיא חשובה מאד