קטע:רש"י על דניאל ב לו

"דנא חלמא" - הרי זה החלום שחלמת

"ופשריה נאמר וגו'" - ופתרונו נאמר לך