קטע:רש"י על דניאל ב לב

"די דהב טב" - של זהב טוב

"חדוהי" - חזה שלו

"ודרעוהי" - וזרועותיו

"מעוהי וירכתיה" - בטנו וירכותיו