פתיחת התפריט הראשי

"כל קבל דנא" - כל עומת זה שנגלה לו הסוד

"דנייאל על על אריוך" - נכנס אצל אריוך

"די מני" - שהפקיד

"אל תהובד" - אל תאבד

"העלני" - הכניסני