קטע:רש"י על דניאל ב כב

"הוא גלי עמיקתא" - גולה עמוקות

"ומסתרתא" - על שגלה לו עומק זה