קטע:רש"י על דניאל ב כא

"מהשנא" - מחליף

"מהעדה" - מסיר מלכין על שהבין מתוך החלום שמלכות נבוכדנצר פוסקת ומלכות אחרת עומדת