קטע:רש"י על דניאל ב יד

"באדין" - תרגום של אז

"התיב עטא וטעם לאריוך" - השיב עצה וטעם לאריוך שם האיש

"רב טבחיא" - שר ההורגים המחוייבים הריגה