קטע:רש"י על דניאל ב יג

"ודתא נפקת" - דת המלך וגזירתו יצא במדינה

"ובעו דנייאל וחברוהי להתקטלה" - ונתבקשו דנייאל וחביריו ליהרג