קטע:רש"י על דניאל ב יא

רש"י על רש"י על דניאל ב יא • [[רש"י על רש"י על דניאל ב יא {{{2}}}|פרק {{{2}}}]]


"יקירה" - כבדה ומשאה כבד

"ואחרן לא איתי די יחוינה" - ואחר אין אשר יגידה

"להן אלהין" - אך המלאכים אשר מדורם עם בשר ודם איננו

"מדריהון" - מגוריהון ומדרש רבי תנחומא ואחרן לא איתי ואהרן לא איתי כהן הלובש אורים ותומים אינו כאן שיגיד לך אמר להם כל כך היה כח באותו בית ונתתם לי עצה להחריבו מיד כעס וצוה להרגן