קטע:רש"י על דניאל ב י

"די מלת מלכא" - אשר דבר המלך יוכל להגיד

"כל קבל" - כל כנגד כלומר תשובתינו זו אמת היא לעומת שלא היה מלך מעולם ששאל דבר כזה

"מלה כדנה" - דבר כזה

"ואשף" - הדוחק במזל