פתיחת התפריט הראשי

"על ובעא" - נכנס ובקש

"ינתן ליה" - יתן לו