קטע:רש"י על דניאל ב ט

"די הן חלמא לא תהודעינני" - שאם החלום ופתרונו לא תודיעוני אחת היא דתכם למות

"ומלה כדבה ושחיתה הזדמנתון" - או אם דבר כזב ונשחת תכינו עצמכם לומר לפני

"עד די עדנא ישתנא" - עד אשר ישתנה העת כלומר קודם נטות צללי ערב שישתנה מועד הבוקר עד די עדנא ישתנא ל' גערה וגזום הוא כך יענש והעונש כבר פי' למעלה ודוגמתו לכן כל הורג קין (בראשית ד)

"להן" - אך החלום אמרו לי מה חלמתי ואדע כ"ש שהפתרון תגידו