קטע:רש"י על דניאל ב ז

"תנינות" - שנית

"נהחוה" - נגיד