פתיחת התפריט הראשי

"וכאשר תראה" - לפי מה שתראה עשה