פתיחת התפריט הראשי

"המלצר" - הסודר את המנות ואת הקערות שקורין מאישטרי"ב אל"ה