פתיחת התפריט הראשי

"אשר מנה" - אשר הזמין וסיפק

"כגילכם" - דוגמתכם ולשון משנה הוא בן גילו

"וחיבתם את ראשי למלך" - תגרמו לי להתחייב להתיז ראשי