קטע:רש"י על דברי הימים ב ל כג

"שבעת ימים אחרים" - כמו שמפורש ויעשו שבעת ימים שמחה