קטע:רש"י על דברי הימים ב לה יג

"ויבשלו הפסח באש כמשפט" - צלי אש (שמות י"ב)

"ויריצו לכל בני העם" - הלוים וכשהכינו לכל ישראל אחר כך הכינו להם הלוים לעצמם ולכהנים שלא היה להם פנאי להכין