קטע:רש"י על דברי הימים ב לה א

"ויעש יאשיהו בירושלים פסח" - לפי שכל מלכי יהודה הרשעים לא עשו פסח כמשפטו