קטע:רש"י על דברי הימים ב לד טו

"ויתן חלקיהו את הספר אל שפן" - שהרי על הסופר לקרות את הכל לפני המלך