קטע:רש"י על דברי הימים ב לב ה

"ויחזק את המלוא" - דוגמא (שמואל ב' ה') ויבן את המלוא

"ויעש שלח לרוב" - כלי זיין דוגמת ואיש שלחו בידו (ד"ה ב' כ"ג פ"י כצ"ל יוש"ה) איש שלחו המים (נחמיה ד')