קטע:רש"י על דברי הימים ב לב א

"אחרי הדברים והאמת האלה וגו' ויאמר לבקעם" - כמו לבקעם כמו (עמוס ב') על מכרם בכסף כמו מכרם וסמוך ליה (שם) על בקעם הרות הגלעד ופתרונו ודוגמא (ישעיהו ז') ונבקיענה ויבקע עצי העולה (בראשי' כה)