פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על דברי הימים ב כ לז

"ולא עצרו" - פתרון לא עצרו כח האניות ללכת וישברו