קטע:רש"י על דברי הימים ב כ ד

"גם מכל ערי יהודה" - שלא תאמר כשאמר בתחלה ויקבצו יהודה לבקש אלו יושבי ירושלים לבד הם אלא מכל ערי יהודה באו