פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על דברי הימים ב כח כא

"ולא לעזרה לו" - אף על פי שמצינו במלכים (שם) ויעל מלך אשור על דמשק ויתפשה ויגלה קירה ואת רצין המית לא היה לו לעזרה כל כך לחזקו ולהשיב לו ערים שלקחו ממנו פלשתים