קטע:רש"י על דברי הימים ב כח יח

"ופלשתים פשטו בערי השפלה והנגב" - שהוא כנגדם כדכתיב והכנעני יושב על הים