פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על דברי הימים ב כח טו

"ויקמו האנשים אשר נקבו בשמות" - למעלה מי הם אותם אנשים שהם מראשי בני אפרים עזריהו בן יהוחנן וחביריו

"וכל מערמיהם" - לשון ערום ועריה