קטע:רש"י על דברי הימים ב כו כג

"בשדה הקבורה" - ולא במערה עם המלכים