קטע:רש"י על דברי הימים ב כו כא

"בית החפשית" - ובירושלמי מפורש עשה לו בית בבית הקברות על שם במתים חפשי (תהלים פ"ח)

"כי נגזר" - לו מלבא עוד בין הבריות דוגמא (מגילה ב) ואת אשר נגזר עליה