קטע:רש"י על דברי הימים ב כו י

"אכרים" - (אראטור"י בלע"ז)

"וכרמים" - דוגמא (שם ב' כ"ה) לכורמים וליוגבים שומרי בהמות היה לו

"כי אוהב אדמה היה" - מפורש בב"ר שנים להוטים אחרי אדמה היו ולא נמצא בם תועלת הוא וקין