קטע:רש"י על דברי הימים ב כו ד

"ויעש הישר בעיני ה'" - ככל הישר שעשה אביו עשה ולא עשה כרשעתו