פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על דברי הימים ב כה כד

"הנמצאים בבית האלהים עם עובד אדום" - כי הוא ובניו נגידים על האוצרות כל ימיהם כדלעיל

"ואת בני התערבות" - שלא הניחו ישראל את אמציהו להיות עוד מלך בירושלים עד שנתן בני השרים ערבון שלא ימרדו עוד בו וכן תרגם יונתן אותו במלכים (ב' יד) בני רברביא ורבינו יוסף פירש תערובות אותן התערובות שהיה לו למלך נתונים בערבות שלא ימרדו אבותם בו ולא נראה לי כי לא מצינו שגברה יד יהודה כל כך על אחרים שיהו צריכים ליתן ליהודה בניהם לערבון