פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על דברי הימים ב כה כג

"ויפרץ בחומת" - שאמר מעתה לא ימרוד בי כי לא גבה לבו כל כך למרוד הואיל ונפרצה החומה