פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על דברי הימים ב כה יב

"וכולם נבקעו ויהי אחרי בא וגו'" - באיכה רבתי עליו נאמר ורגז ושחק ואין נחת (משלי כט)