פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על דברי הימים ב כה ח

"כי אם בא אתה" - פתרון אם לא תאמין בדברי הלא תנסה בא אתה ועשה וחזק למלחמה

"לעזור ולהכשיל" - פתרון יש לו כח וגבורה לעזור לך בלא חיל של אפרים ולהכשיל אותך אם תוליכם עמך