קטע:רש"י על דברי הימים ב כד ו

"משאת משה עבד ה'" - כלומר שקלים שצוה עליהם במדבר

"משאת" - על שם כי תשא