קטע:רש"י על דברי הימים ב כג ג

"ויכרות כל הקהל ברית בבית האלהים עם המלך" - שיהיו לעזרתו