רש"י על דברי הימים ב יח יח

"וכל צבא השמים עומדים על ימינו ושמאלו" - אלו מלכי השחתה העומדים לפניו