קטע:רש"י על דברי הימים ב יח ז

"כי כל ימיו לרעה" - כי זהו שאמר (מלכים א כ"ב) יען אשר שלחת איש חרמי וגו'