קטע:רש"י על דברי הימים ב יז י

"ויהי פחד ה' על כל ממלכות הארצות" - בזכות שלמדו תורה