קטע:רש"י על דברי הימים ב יז טז

"ועל ידו" - אצלו דוגמא חלקת יואב על ידי (שמואל ב' י"ד)

"המתנדב לה'" - דוגמא (שופטים ה') המתנדבים בעם ברכו ה'