קטע:רש"י על דברי הימים ב יז ו

"ויגבה לבו בדרכי ה'" - גבה לבו בדבר זה שלא הלך כי אם בדרכי ה' דוגמא (שמות ל"ה) אשר נשא לבן אתנה בחכמה