קטע:רש"י על דברי הימים ב יג ז

"ויקבצו עליו אנשים רקים" - רשעים

"ויתאמצו על רחבעם בן שלמה ורחבעם היה נער ורך לבב" - ולפי שמצאו בו שפלות ורכיכות לבב התאמצו עליו

"נער" - אע"פ שהיה בן מ"א שנה כשמלך קורהו נער ופי' (לעיל א כ"ב) על שלמה