פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על דברי הימים ב יא ה

"ויבן ערים למצור" - ערים קטנים בנה וסבב כל סביבותם מים משום חוזק וזה מצור כדאמרינן (בישעיהו ל"ז) אני קרתי ושתיתי מים ואחריב בכף פעמי כל יאורי מצור ועתה הוצרך לכך כי פשעו בו ישראל