קטע:רש"י על דברי הימים ב ט כג

"וכל מלכי הארץ וגו'" - לקיים מה שאמר לו הנה נתתי לך לב חכם ונבון אשר כמוך לא יהיה (שם)