קטע:רש"י על דברי הימים ב ט יח

"ושש מעלות לכסא" - מדרגות לעלות בו

"וידות מזה ומזה על מקום השבת" - כמין מקלות מפאה לפאה מימין ומשמאל ולסמוך זרועותיו עליהם